The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2054 of 10225
Sender Date Recipient
Vincenzo Ottaviani [+]

Sender’s Location

Rom

12.12.1818 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af kvitteringen.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Abstract

Receipt for payment of Thorvaldsen’s rent from December 1818 to May 1819.

Io sottoscritto hò ricevuto dal Sigr Alberto Thorvaldsen scudi trentacinque per la pigione di mesi Sei dal primo del corrente Decembre a tutto Maggio avvenire dell’anno 1819. In fede Roma 12 Decembre 1818.

Vino Ottaviani

General Comment

Dette er en kvittering for betaling af Thorvaldsens husleje for hans lejlighed i Casa Buti for perioden fra 1.12.1818 til 31.5.1819.
Han havde fra 1805 og i al fald indtil maj 1817 betalt 30 scudi pr. halvår, se kvitteringen af 25.11.1816. Siden var huslejen øjensynlig steget til 35 scudi, dvs. 5 scudi og 83 baiocchi pr. måned. I 1804 var lejen på 4 scudi pr. måned, regningen af 22.11.1804


Casa Buti var en del af Palazzo Tomati. Ejendommen tilhørte i 1818 grevinde Prassede Tomati Robilant. Palazzoet lå i Via Gregoriana, og Casa Buti i Via Felice / Via Sistina var et slags baghus hertil.
Inkassatoren Ottaviani var ansat hos grevinde Tomati.

Denne kvittering er skrevet på samme papirark som en anden huslejekvittering af 25.11.1816.

Archival Reference
gmIV, nr. 138
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Casa Buti · Rent · Thorvaldsen's Residences · Thorvaldsen's Housekeeping
Last updated 18.10.2014 Print