The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9377 of 10207
Sender Date Recipient
Frederick Hammer [+]

Sender’s Location

København

9.11.1843 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af kvitteringen.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this receipt is not available at the moment.

See Original

Regning

Til Den Høiwelborne Hr. Conferentsraad
Thorwaldsen

For at sammentage en Ganymed samt forfærdiget en Sokkel sleben og Polert Rbd: 15.
Betalt
hvorfor Ærbødigst Qvitteres

Kjøbenhavn den 9de. Novbr: 1843

F: Hammer

Archival Reference
gmI, nr. 77
Last updated 10.05.2011 Print