9.11.1843

Sender

Frederick Hammer

Sender’s Location

København

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringen fremgår af kvitteringen.

Abstract

The commentary for this receipt is not available at the moment.

Document

Regning

Til Den Høiwelborne Hr. Conferentsraad
Thorwaldsen

For at sammentage en Ganymed samt forfærdiget en Sokkel sleben og Polert Rbd: 15.
Betalt
hvorfor Ærbødigst Qvitteres

Kjøbenhavn den 9de. Novbr: 1843

F: Hammer

Archival Reference

gmI, nr. 77

Last updated 10.05.2011