The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2220 of 10229
Sender Date Recipient
Peder Brønnum Scavenius [+]

Sender’s Location

Rom

27.4.1819 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet. Det skal dog bemærkes, at Scavenius i sin dagbogsoptegnelse af 28.5.1819, den sidste mens han stadig er i Rom, skriver: “Fuldendt min Dagbog til i Dag.”, hvilket afslører, at han ikke ajourførte dagbogen hver dag, men nogle gange skrev fra erindringen. Indførslerne er i Arkivet dateret efter Scavenius’ egen angivelse af, hvilken dag, de vedrører, men man skal altså regne med, at de nogle gange er skrevet efterfølgende.

Peder Brønnum Scavenius [+]

Recipient’s Location

Rom

Abstract

Scavenius visited Thorvaldsen’s workshop and in the afternoon went to La Storta for a big party on the occasion of "Christian Carl Friedrich August’s":/personer/christian-carl-friedrich-august and "Friedrich August Emil’s":/personer/friedrich-august-emil departure from Rome.

See Original

Besøgt Thorvaldsens Attelier. – Kl. 3 kjørt til La Storta, hvor Schubart havde foranstaltet en fête for vore afreisende Prindser. Disse kom temmelig sildig og blev der da spiist, og især drukket tæt, siden gjort Spectakler (pereat [...]) til endelig fast hele Selskabet, paa et Par nær (hvoriblandt den vrede Gjerlev) lagde sig, den ene efter den anden, til at sove. Endelig Kl. 3½ [?] toge Prindserne væk. Vi andre kom til Rom Kl. 6. –

General Comment

Scavenius efterlod i anledning af festen i La Storta 27.4.1819 også en hilsen i Thorvaldsens stambog, jf. artiklen Thovaldsens stambog.

Teksten stammer fra Scavenius’ rejsedagbøger fra 1818-19, andet hæfte ud af tre, p. 87. Dagbøgerne er også delvist gengivet i Hjelholt, op. cit.

Archival Reference
Peder Brønnum Scavenius’ privatarkiv, Rigsarkivet
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Other references

  • Holger Hjelholt: “Uddrag af Peder Brønnum Scavenius’ Rejsedagbøger 1818-19”, Danske Magazin, 8. række, 2. bind, pp. 115-127.

Subjects
Social Life in Italy · Thorvaldsen's Workshops, Visits to
Persons
Christian Carl Friedrich August · Friedrich August Emil · Andreas Christian Gierlew · Herman Schubart
Last updated 24.04.2017 Print