27.4.1819

Sender

Peder Brønnum Scavenius

Sender’s Location

Rom

Recipient

Peder Brønnum Scavenius

Recipient’s Location

Rom

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet. Det skal dog bemærkes, at Scavenius i sin dagbogsoptegnelse af 28.5.1819, den sidste mens han stadig er i Rom, skriver: “Fuldendt min Dagbog til i Dag.”, hvilket afslører, at han ikke ajourførte dagbogen hver dag, men nogle gange skrev fra erindringen. Indførslerne er i Arkivet dateret efter Scavenius’ egen angivelse af, hvilken dag, de vedrører, men man skal altså regne med, at de nogle gange er skrevet efterfølgende.

Abstract

Scavenius visited Thorvaldsen’s workshop and in the afternoon went to La Storta for a big party on the occasion of "Christian Carl Friedrich August’s":/personer/christian-carl-friedrich-august and "Friedrich August Emil’s":/personer/friedrich-august-emil departure from Rome.

Document

Besøgt Thorvaldsens AttelierI. – Kl. 3 kjørt til La Storta, hvor SchubartII havde foranstaltet en fêteIII for vore afreisende PrindserIV. Disse kom temmelig sildig og blev der da spiist, og især drukket tæt, siden gjort Spectakler (pereat [...])V til endelig fast hele Selskabet, paa et Par nær (hvoriblandt den vrede GjerlevVI) lagde sig, den ene efter den anden, til at sove. Endelig Kl. 3½ [?] toge Prindserne væk. Vi andre kom til Rom Kl. 6. –

General Comment

Scavenius efterlod i anledning af festen i La Storta 27.4.1819 også en hilsen i Thorvaldsens stambog, jf. artiklen Thovaldsens stambog.

Teksten stammer fra Scavenius’ rejsedagbøger fra 1818-19, andet hæfte ud af tre, p. 87. Dagbøgerne er også delvist gengivet i Hjelholt, op. cit.

Archival Reference

Peder Brønnum Scavenius’ privatarkiv, Rigsarkivet

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Other references

Subjects

Persons

Commentaries

  1. Jf. Thorvaldsen-kronologien 27.4.1819 og artiklen Thorvaldsens små værksteder ved Piazza Barberini.

  2. Den danske baron og diplomat Herman Schubart, som også var Thorvaldsens nære ven.

  3. En fest i La Storta, ca. 15 km nord for Rom, som Thorvaldsen også deltog i, jf. Thorvaldsen-kronologien 27.4.1819.

  4. Festen blev holdt fordi Christian Carl Friedrich August og Friedrich August Emil skulle rejse fra Rom.

  5. Teksten er hævet over ordet “Spectakler”. Pereat er mishagsråb på latin, jf. Ordbog over det danske Sprog.

  6. Den danske generalkonsul og forfatter Andreas Christian Gierlew, som i løbet af festen efterlod en hilsen i Thorvaldsens stambog.

Last updated 24.04.2017