The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 12 of 10185
Sender Date Recipient
Hans Hansen [+]

Sender’s Location

København

8.5.1794 [+]

Dating based on

Dagen fremgår af dokumentet, måned og år fremgår af den trykte dagbog, op. cit.

Omnes
Abstract

Hansen har læst en anmeldelse af Thorvaldsens guldmedaljeopgave, relieffet Peter og Johannes helbreder en halt, A830. Han er enig i at rose kunstneren, men mener ikke, at Thorvaldsen besidder teoretisk kundskab.

[...] Den 8. Meget koldt, halv forfrossen kom jeg til Gersdorff, men da det var Torvedag, maatte jeg bie noget. Imidlertid læste jeg Assessor Bærens’ Resention over Premie-Stykkerne, hvori Thorvaldsen faaer sin fortiente Roes, dog troer jeg han giør ham Uret, naar han tillægger ham theoretisk Kundskab [...]

General Comment

Dette er er en indførsel i Hansens dagbog.


Teksten er skrevet af fra Hansen, op. cit.

Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Other references

  • Hans Hansen in: Julius Clausen og P. Fr. Rist (eds.): Portrætmalerens Dagbog. 1793-1797, København 1907, p. 121-122.

Subjects
Characterizations of Thorvaldsen · Artistic Environment in Copenhagen
Persons
Bertel Thorvaldsen
Last updated 27.09.2019 Print