The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 12 of 10177
Sender Date Recipient
Hans Hansen [+]

Sender’s Location

København

8.5.1794 [+]

Dating based on

Dagen fremgår af dokumentet, måned og år fremgår af den trykte dagbog, op. cit.

Omnes
Abstract

The commentary to this document is not available at the moment.

Den 8. Meget koldt, halv forfrossen kom jeg til Gersdorff, men da det var Torvedag, maatte jeg bie noget. Imidlertid læste jeg Assessor Bærens’ Resention over Premie-Stykkerne, hvori Thorvaldsen faaer sin fortiente Roes, dog troer jeg han giør ham Uret, naar han tillægger ham theoretisk Kundskab,

General Comment

Dette er er en indførsel i Hansens dagbog.


Teksten er skrevet af fra Hansen, op. cit.

Other references

  • Hans Hansen in: Julius Clausen og P. Fr. Rist (eds.): Portrætmalerens Dagbog. 1793-1797, København 1907, p. 121-122.

Subjects
Characterizations of Thorvaldsen · Artistic Environment in Copenhagen
Persons
Bertel Thorvaldsen
Last updated 25.02.2014 Print