8.5.1794

Sender

Hans Hansen

Sender’s Location

København

Recipient

Omnes

Dating based on

Dagen fremgår af dokumentet, måned og år fremgår af den trykte dagbog, op. cit.

Abstract

Hansen has read a review of Thorvaldsen’s prize-winning relief Peter and John Healing a Lame Man, A830. He agrees that the artist deserves praise but does not think that Thorvaldsen possesses theoretical knowledge.

Document

[...] Den 8. Meget koldt, halv forfrossen kom jeg til Gersdorff, men da det var Torvedag, maatte jeg bie noget. Imidlertid læste jeg Assessor Bærens’ ResentionI over Premie-StykkerneII, hvori Thorvaldsen faaer sin fortiente Roes, dog troer jeg han giør ham Uret, naar han tillægger ham theoretisk Kundskab [...]

General Comment

Dette er er en indførsel i Hansens dagbog.


Teksten er skrevet af fra Hansen, op. cit.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Other references

Subjects

Persons

Commentaries

  1. Se hertil anmeldelsen publiceret 11.8.1793 af Kunstakademiets forårsudstilling skrevet af den danske jurist J.H. Bärens.

  2. Dvs. de kunstværker, der havde vundet medaljer ved akademiets årlige konkurrence. Thorvaldsen vandt den størst mulige medalje, Kunstakademiets store guldmedalje, F35, for relieffet Peter og Johannes helbreder en halt, A830, jf. 14.8.1793.

Last updated 01.04.2020