The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 10072 of 10219
Sender Date Recipient
Louise van Dockum [+]

Sender’s Location

København

Antagelig 1848 [+]

Dating based on

Dateringsbegrundelsen er under udarbejdelse.

Just Mathias Thiele [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.
Tilskrift: Til / Hr Etatsraad Thiele.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Med den oprigtigste Paaskiønnelse af Hr Etatsraadens Gavmildhed mod mig, har jeg modtaget, det smukke Værk af Dem, over Thorvaldsens Basrelieffer.

Jeg blev Isandhed overrasket ved dets Omfang og Fuldstændighed. Da De kun havde lovet mig nogle Raderinger.

At Deres betydelige og smukke Gave, ei er falden i Hænderne paa en Uskiønsom, er det min Hensigt med disse Linier at forsikkre Dem om – og idet jeg beder Hr Etatsraaden om at bringe mig i Deres Frues, samt Wilde og Hustrues, Erindring, modtage De selv endnu engang, den varmeste Taksigelse fra Deres forbundne

Louise van Dockum.

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, Accession 2004/29, kasse 1
Last updated 31.10.2011 Print