The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 6808 of 10219
Sender Date Recipient
Marie Lehmann [+]

Sender’s Location

Rom

11.1.1836 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dagbogen.

Marie Lehmann [+]

Recipient’s Location

Rom

Abstract

Marie Puggaard writes about an excursion to Vigne Barberini in the company of the painters Friedrich Thøming and Fritz Petzholdt. The same evening, the Puggaard family gave a party which also Joseph Anton Koch and Thorvaldsen attended. The party became so jolly and noisy that the caretaker threatened to call the police.

Mandagen den 11te

[...] I Gaar Eftermiddags gik vi med Tømming og Pezholdt hen i Vigne Barberini, hvor der er uhyre yndigt [...] i denne Vigne er der mange smukke Træer, og Brønde til at male. Om Aftenen var Selskabet meget større end sædvanlig, gamle Kock var her. [...] vi havde et lystigt Bord inde i den anden Stue, som vare meget morsommere end det store. Blunck, Pezholdt, Jette og jeg var ved det, og alle de andre saagar den meere og meere elskværdige Thorw som gaaer og dandser med mig og spiller Tambourin for os, vi dandsede af alle Kræfter efter den Sang vi selv lavede, Saltarella, og vare saa muntre, som vi ikke længe har været uagtet Konen sendte Bud op at Politiet skulde komme.

General Comment

Uddraget af Marie Puggaards romerske dagbøger 1835-1836 er her citeret efter Marianne Saabye, op. cit. Kun de dele, der vedrører Thorvaldsen, er medtaget.

Archival Reference
Privateje.
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Other references

Subjects
Artistic Environment in Rome · Social Life in Italy
Persons
Ditlev Blunck · Sophie Henriette Hage · Joseph Anton Koch · Fritz Petzholdt · Bertel Thorvaldsen · Friedrich Thøming
Last updated 22.10.2018 Print