The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 507 of 10237
Sender Date Recipient
C.F. Høyer [+]

Sender’s Location

Rom

16.11.1805 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet

Nicolai Abildgaard [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.
Tilskrift: Til S: T: / Hr Justitsraad Abildgaard

Abstract

C.F. Høyer has just arrived in Rome. He reports to Nicolai Abildgaard that Thorvaldsen has invited him to an “academy” where they draw from life every evening.

Rom d 16d Novemb: 1805

Kiæreste gode Hr Justitsraad! ieg er nu saa lykkelig at være kommen til Rom /: efter 18e Ugers forløb :/ og hilser tusinde Gange Dem og kiære Familie.
[...]
Jeg veed ikke om nogen af de andre har tilmældet; at Ratche er død paa Reisen til Neabel; Stanley er meget syg –
Torvalsen haver været saa god at invitere mig til at tegne efter Model – Vi samtlige ere 9 som hver Aften tegner; og ei flere maae, i dette vores Academi, blive tilladet Adgang – Brev til mig er De saa god at adressere til Zoëga

General Comment

Af brevet citeres kun den del, der har med Thorvaldsen at gøre.

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 2337, 2˚
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Artistic Environment in Rome · Drawing from Life
Persons
Hans Christian Ratje · C.F.F. Stanley · Bertel Thorvaldsen · Georg Zoëga
Last updated 17.12.2013 Print