The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9918 of 10225
Sender Date Recipient
Gottlieb Bindesbøll [+]

Sender’s Location

København

1.12.1845 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Eksekutorerne for Thorvaldsens bo [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Tilskrift: Til / Exekutores i Thorvaldsens Boe

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Da jeg ved at sætte Boe har haft særdeles Udgifter er jeg Sat i Pengeforlegenhed ved, at Bygnings-Comisionen ikke har kunnet tilstaa det af mig begjærede Afdrag paa Betalingen for Tegningen med mere til Musæet. Jeg tillader mig derfor at bede de ærede Exekutores i Thorvaldsens Boe om at de paa det mig overdragne Arbeide godhedsfuld ville anvise mig et Forskud

af 300rd
Kjøbenhavn d. 1 December 1845
ærbødigst
G Bindesbøll

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 261
Last updated 23.05.2011 Print