The Thorvaldsens Museum Archives

Back to B

Gottlieb Bindesbøll

Bindesbøll var arkitekten, som tegnede Thorvaldsens Museum. Han udformede flere skitser og udkast, og et endeligt projekt godkendtes af Københavns kommunes magistrat 20.10.1839.

I 1834 fik Bindesbøll Kunstakademiets stipendium og rejste til Italien og Grækenland, idet han opholdt sig længst tid i Rom. Her lærte han Thorvaldsen at kende og arbejdede med udkast til Thorvaldsens Museum. Hans oprindelige projekter videreudvikles gennem samtaler med Thorvaldsen.

De endelige bygningsudkast fordrede den bedst mulige genanvendelse af den kongelige vogngård, som stod på byggegrunden. Af det firfløjede anlæg skabte Bindesbøll Thorvaldsens Museum, som det stadig står i dag.

I forbindelse med godkendelsen af projektet har det muligvis haft en betydning, at hans onkel Jonas Collin sad i Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum, men også Thorvaldsen selv foretrak Bindesbølls projekt frem for andre arkitekters.

I 1847 afleverede Bindesbøll den færdige museumsbygning, og han modtog efter Frederik 7.s første besøg der Dannebrogsordenens ridderkors.

Ledsagede i årene 1822-23 den danske fysiker H.C. Ørsted på en rejse i Tyskland og Frankrig.

På Thorvaldsens Museum opbevares Bindesbølls dødsmaske, L671.


Værker på Thorvaldsens Museum

Se Bindesbøll repræsenteret i Samlingerne.

References

  • Henrik Bramsen, Gottlieb Bindesbøll. Liv og Arbejder, København 1959.
  • Th. Oppermann: ‘M.G. Bindesbøll-Udstillingen i Thorvaldsens museum’, in: Architekten, meddelelser fra Akademisk Architektforening, 19. årgang, nr. 12, København 23. december 1916, p. 94-100.

Last updated 08.11.2017

Gottlieb Bindesbøll #

Gottlieb Bindesbøll

Michael Gottlieb Birckner Bindesbøll 1800-1856 Danish Arkitekt, kongelig bygningsinspektør og professor
From Thorvaldsen1 Doc.
To Thorvaldsen1 Doc.
Total2 Doc.

To and from others29 Doc.
Mentioned in52 Doc.