The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 10120 of 10192
Sender Date Recipient
NN 1850 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Abstract

The commentary for this document is not available at the moment.

See Original

En Anekdote om Thorvaldsen.

Da Thorvaldsen engang havde besøgt Legationsraad Kestner, faldt hans Øine, idet han vilde gaae, paa et antikt Hoved, som stod paa Kaminen. Det var et opadseende Ynglingshoved, som er bekjendt under Navnet “Athleten.” Længe stod Kunstneren og betragtede det, derpaa slog han sig næsten med Heftighed for Panden med den flade Haand, idet han med en egen Følelse sagde til sig selv: “Det kunne vi ikke!” og gik sin Vei. Med et Par Ord havde han saaledes udtrykt Forskjellen imellem den moderne og den antike Stiil og erklæret, at den græske er uopnaaelig for Efterverdenen. Thi til dens Betingelser hører jo en igjennem Aarhundreder natur-religiøs uddannet og udviklet græsk kunstbegavet Nationalkraft, og lige saa lidt som Nutidens Kunstnere kunne fremstille en olympisk Zeus, lige saa lidt vilde en Christusfigur være lykkedes Phidias.

General Comment

Denne anekdote blev trykt i Historisk-geografisk Archiv.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1850, Historisk-geografisk Archiv
Persons
Bertel Thorvaldsen
Last updated 12.02.2015 Print