The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7255 of 10237
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Kjøbenhavnsposten 22.6.1837 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Abstract

The commentary to this document is not available at the moment.

See Original

Kjøbenhavn, den 22de Juni 1837.

— Ifølge den af Proponenterne til at oprette et Museum for de Thorvaldsenske Konstsager foranledigede Generalforsamling den 21de d. M. „for at vælge de Mænd, der i Forening med Thorvaldsen, skulle, paa samtlige Bidragendes Vegne forestaae de indkomne Summers Anvendelse og afgjøre Alt hvad der i denne Sag kan komme under Overvejelse”, valgtes følgende 15 Repræsentanter: Prof. Clausen, Prof. Thiele, Conferentsraad Collin, Prof. Høyen, Prof. Freund, Prof. Schouw, Prof. Hetsch, Prof. Bissen, Commandeur p. M. Tuxen, Kammerjunker Scavenius, Mechanicus Gamst, Grosserer Puggaard, Oberstlieutenant Prangen, Cancelliraad Thomsen og Etatsraad Koch.

General Comment

Denne tekst blev trykt i Kjøbenhavnsposten, 11te Aarg. Nr. 170.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1837, Kjøbenhavnsposten 22.6.
Subjects
Thorvaldsens Museum, Establishment of
Persons
H.W. Bissen · H.N. Clausen · Jonas Collin · Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum · Hermann Ernst Freund · Heinrich Gamst · G.F. Hetsch · N.L. Høyen · Jørgen Koch · Friederich Ernst von Prangen · Hans Puggaard · J.F. Schouw · Just Mathias Thiele · Bertel Thorvaldsen · P.M. Tuxen
Last updated 12.03.2015 Print