22.6.1837

Sender

Redaktørerne ved Kjøbenhavnsposten

Recipient

Omnes

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Abstract

The commentary to this document is not available at the moment.

Document

Kjøbenhavn, den 22de Juni 1837.

— Ifølge den af Proponenterne til at oprette et Museum for de Thorvaldsenske Konstsager foranledigede Generalforsamling den 21de d. M. „for at vælge de Mænd, der i Forening med Thorvaldsen, skulle, paa samtlige Bidragendes Vegne forestaae de indkomne Summers Anvendelse og afgjøre Alt hvad der i denne Sag kan komme under Overvejelse”, valgtes følgende 15 Repræsentanter: Prof. Clausen, Prof. Thiele, Conferentsraad Collin, Prof. Høyen, Prof. Freund, Prof. Schouw, Prof. Hetsch, Prof. Bissen, Commandeur p. M. Tuxen, Kammerjunker Scavenius, Mechanicus Gamst, Grosserer Puggaard, Oberstlieutenant Prangen, Cancelliraad Thomsen og Etatsraad Koch.

General Comment

Denne tekst blev trykt i Kjøbenhavnsposten, 11te Aarg. Nr. 170.

Archival Reference

Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1837, Kjøbenhavnsposten 22.6.

Subjects

Persons

Last updated 12.03.2015