The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 6744 of 10207
Sender Date Recipient
NN [+]

Sender’s Location

København

11.11.1835 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Abstract

The commentary for this document is not available at the moment.

See Original

– Fra Rom skrives under 22de f. M.: “Thorvaldsen har modelleret tvende Udkast i Frontespiceform, som ere bestemte for Kjøbenhavn. Det ene Basrelief, for Slotskirken, forestiller Christi Opstandelse, i det Øieblik, da Forløseren forlader Graven, ved hvis Indgang tvende knælende Engle yde ham deres Tilbedelse. Sovende Krigere, af hvilke tvende ere i Begreb med at vaagne, danne i mangfoldige Grupper, i siddende og liggende Stilling, paa begge Sider af Graven, Grundens Pyramidalform. De tre Marier, som Episode, sees i det Fjerne. – Det andet Basrelief: Kong Salomons Dom er bestemt for Raad- og Domhuset. Thorvaldsen viser sig ogsaa heri som en Mester, der, ved sin Rigdom af Ideer, med lige Færdighed veed at behandle saavel den christelige Religion som den græske Mythologi.”

General Comment

Denne tekst blev trykt i Kjøbenhavnsposten, 9de Aarg., No. 273, 1835.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1835, Kjøbenhavnsposten 11.11.
Subjects
Reliefs, Christian Mythology
Persons
Bertel Thorvaldsen
Works
Last updated 31.05.2016 Print