The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 6727 of 10177
Sender Date Recipient
Marie Lehmann [+]

Sender’s Location

Rom

10.11.1835 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dagbogen.

Marie Lehmann [+]

Recipient’s Location

Rom

Abstract

With her parents and Petzholdt, Marie Puggaard has visited the painter Franz Ludwig Catel’s studio.

Torsdagen den 10de skriver jeg

Tirsdagen den 8de gik vi med Pezhold hen til den berømte Landskabsmaler Catel hvor vi saae deilige Landskaber der var især to nydelige smaae nemlig en Morgen tidlig ved Egeria Grotten, og Solens Nedgang ved et Tempel i Grigenti, du kan ikke troe hvor der vare deilige Farver i det og et prægtigt Tempel stod paa en Lyngbakke i Forgrunden, et lignende et Græsk Tempel i Maaneskin, og et begyndt fra Slutningen af Via Appia med Grave Søiler smukke Pinier og Havet, med Ischia og nogle andre Øer, det var saaledes at man kunne give sig til at længes saa uhyre efter saadan en Egn, som vi vist neppe faaer at see. Ligeledes et begyndt fra et Kloster i Amalfi, den blaae Grotte i Neapel, og Søen Ianina som var yndig, og en Mængde andre Malerier, derfra gik vi hjem [...]

Om Eftermiddagen kom Blunck, Meyer og Hansen og gik med os [...]

General Comment

Uddraget af Marie Puggaards romerske dagbøger 1835-1836 er her citeret efter Marianne Saabye, op. cit.

Archival Reference
Privateje.
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Other references

Subjects
Artistic Environment in Rome
Persons
Ditlev Blunck · Franz Ludwig Catel · Constantin Hansen · Ernst Meyer · Fritz Petzholdt · Bolette Puggaard · Hans Puggaard
Last updated 12.10.2018 Print