The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7833 of 10207
Sender Date Recipient
Ole Bang [+]

Sender’s Location

København

1839 [+]

Dating based on

Årstallet fremgår af recepten, mens dagen og måneden er ulæselige.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this prescription is not available at the moment.

See Original

#

Pastæ alttriæ[?]
[tegn for vægtenhed] 10 s

[tegn for 1 unse]

I[bargsdiin??]

[x]/39 O Bang  


[med en anden hånd:]
Svane Ap
Jacobsen

General Comment

Dette er en recept med medicin til Thorvaldsen. Den er ganske vanskelig at læse, bl.a. fordi medicinen anføres i de såkaldte nürnbergske vægtenheder, der blev anvendt på danske apoteker til ca. 1850, se Petersen, op. cit. Vægtenhederne er fx unse, skrupel, dram og gran, og de anføres med særlige tegn. 1 unse svarer til ca. 29,8 gram.
Recepten opbevares i en brevtaske, N76, sammen med tre andre recepter.

Archival Reference
N76,1
Other references

  • Kurt Petersen: ‘Det medicinske målesystem’, in: Virke og Vækst, Sydvestsjællands Museum, Sorø 2007, p. 23-36.

Subjects
Thorvaldsen's Health
Works
Last updated 14.02.2013 Print