The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 622 of 10219
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

Efter 6.6.1807 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår ikke af brevudkastet.

Rykkerskrivelsen må dateres til efter 6.6.1807, eftersom Thorvaldsen i brev af 6.6.1807 til Herman Schubert nævner, at Thranes buste, Dep.36, netop er færdig.

J.L. Thrane [+]

Recipient’s Location

Antagelig København

Information on recipient

Thrane formodedes at være hjemme i København fra sin Europa-rejse januar 1807, jf. 18.11.1806 og 30.1.1807.

Abstract

A reminder to Thrane to pay for his marble bust, Dep.36.

See Original [Translation]

Gode Ven! Jeg griber denne Leilighed for at lade Dem viide at Deres hos mig bestilte Portrait Byste har allerede længe været færdig i Marmor Paa Samme har ieg modtaget 20 Scd: og har altsaa tilgode 80 Scd: –
De erindrer at ieg som Ven og Landsmand har tilstaaet Dem benævnte Byste for det halve som ieg ellers faar for et saadant, og følgelig haaber ieg De venskabeligst finder billig denne min Anmodning: At lade mig udbetale snarest mulig mit Tilgodehavende nævnte Sum 80 Scudi –
Hils Deres kiære Familie – Lev vel! Deres

hengivne

General Comment

Thorvaldsen reminds Thrane that he still has to pay 80 out of 100 scudi for Thorvaldsen’s marble bust of him, Dep.36, which he got at a favourable price. The normal price is 200 scudi, cf. the related article Thorvaldsen’s Works, Prices.

The draft letter is written on the back of one of Thorvaldsen’s drawings, C553r.

Archival Reference
C553v
Document Type Amanuensis
Draft by amanuensis C.F. Høyer
Other references

  • Else Kai Sass: ‘Om nogle nyidentificerede buster af Thorvaldsen, J.L. Thrane og Rosa Taddei’, in: Meddelelser fra Thorvaldsens Museum 1947, p. 80.
  • Else Kai Sass: Thorvaldsens Portrætbuster, København 1963-65, vol. I, p. 136-140, 143-144.

Subjects
Amanuenses · Portrait Busts, Contemporary Persons · Thorvaldsen's Works, Payment · Thorvaldsen's Works, Prices
Works
Last updated 02.01.2020 Print