The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Thorvaldsen's Continuance in Rome 1803-04

Se brevet af 26.3.1804. En oversættelse kunne lyde:
“Hvis Deres kongelige højhed ville være så nådig at begunstige ham [dvs. Thorvaldsen] ved at beordre ham til at fremstille skulpturer, statuer eller grupper til kongens nye slot [dvs. Christiansborg], som skal genopføres, og hvis hans løn på 400 rigsdaler blev opretholdt, ville De fastholde/sikre en af landets dygtigste kunstnere for Danmark…”

Last updated 07.01.2013