The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Antagelig tidligst december 1811, antagelig senest februar 1815

Rantzau synes at have glemt sin bestilling af relieffet Briseis og Achilleus, A490, som ellers blev omtalt i de to foregående breve fra Thorvaldsen af 23.1.1807 samt Tidligst september 1807, senest august 1810. Heller ikke i den næste besked fra Rantzau i brevet fra Cecilia Tantini af 1.12.1822 blev relieffet omtalt. Muligvis kunne Thorvaldsen og Rantzau være kommet til en overenskomst under Rantzaus ophold i Rom i 1819 (jf. Thiele III, p. 2). Rantzau modtog aldrig relieffet (Sass, op. cit., p. 124-125).

Last updated 07.01.2013