The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 5.12.1833

Dvs. efter alt at dømme den tyske filolog, diplomat og undervisningsminister Wilhelm von Humboldt. Humboldt, der i nærværende brev beskrives som svækket og rystende. Han døde to år senere, i 1835.

Last updated 01.02.2019