The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Thorvaldsen at Skovgaard

Jf. Saabye, op. cit. p. 94, samt Leo Swane: Blade af en Familie-Krønike, Slægten Swane, Memoire og Breve, XXXIX, udg. af Julius Clausen og P.Fr. Rist, genudgivet i København 1972, p. 158. Erik Lassen: Danske Møbler, København 1958, p. 26.

Last updated 31.08.2018