The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Thorvaldsen at Skovgaard

Familien ankom til Rom Ultimo oktober 1835 og forlod byen igen 24.4.1836.

Last updated 09.08.2018