The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Thorvaldsen at Skovgaard

Det er kunsthistorikeren Hanne Nørregaard Pedersens fortjeneste at have dokumenteret salens omfangsrige og imponerende udsmykning, op. cit.

Last updated 05.07.2018