The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Thorvaldsen at Skovgaard

I Thorvaldsens grafiksamling findes bl.a. kobberstik efter nogle af reliefferne fra tårnet, se dem i Samlingerne.

Last updated 28.06.2018