The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Thorvaldsen at Skovgaard

Oprindelig var der tale om en udflyttergård fra udstykningen af Bernstorff Gods. Se evt. mere om bygningshistorien på Slots- og Kulturstyrelsens liste over fredede og bevaringsværdige bygninger.

Last updated 28.06.2018