The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 18.9.1820

Som det fremgår af brevets såkaldte udskrift, dvs. adresseangivelsen på brevets forside, se under brevmodtageren, så fulgte der med dette brev en kasse, som øjensynlig indeholdt den her omtalte lille prøve på støberiets kunnen.

Last updated 19.05.2018