The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 25.4.1827

Det følgende synes at være en, i hvert fald delvis, opskrift på Thorvaldsens tilgang til genren portrætbuster. Det gjaldt altså om at fremhæve de mest karakteristiske træk ved den enkelte person, men vel at mærke kun dem, der gav de bedst mulige mønstre, hvilket må forstås som en form for harmoni. Kombineret med et andet samtidigt udsagn om Thorvaldsens buster som havende “tutti qui tratti d’Ideale antico”, jf. brev af 3.5.1817, svarer det smukt til busternes både meget individuelle og meget klassiske udseende. Om andre direkte eller indirekte udtalelser om egen kunst se evt. emneordet Thorvaldsen om sin kunst.

Last updated 28.07.2017