The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 17.9.1838

Moderskikkelsen som allegori for den danske nation kendes fra mange digterkollegers produkter, bl.a. N.F.S. Grundtvig og B.S. Ingemann, men også visuelt fx fra maleren Elisabeth Jerichau-Baumanns Moder Danmark (1851) på Ny Carlsberg Glyptotek og Thorvaldsens egen medaljon Danmark, A550 (1840).

Last updated 07.06.2016