The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Antagelig tidligst 1816 og senest 1826

Det vides p.t. ikke, hvilke forretninger der her var tale om. Hay var partner i bankierfirmaet Forbes & Co., Edinburgh, jf. også Hays biografi.

Last updated 27.08.2015