The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Probably 1798-99

Når Wicar kaldes tyv, så skyldes det hans officielle embede som medlem af den kommission, der skulle beslutte hvilke kunstværker i Rom, der skulle gives til Frankrig. Ved freden i Tolentino februar 1797 måtte paven foruden betydelige landafståelser og store pengeydelser udlevere hundreder af de berømteste kunstværker og værdifulde håndskrifter til franskmændene. Størstedelen blev tilbageleveret efter Wienerkongressen 1815.

Last updated 25.06.2015