The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Probably 1798-99

Antagelig den franske maler Jean-Baptiste Vignal (1761-1810). Se Angela Cipriani: I premiati dell’Accademia 1682-1754 – Prize winning drawings from the Roman Academy 1682-1754, Rom 1990, p. 146, der fortæller, at Vignal kom til Rom med støtte fra fyrsten af Monaco.

Last updated 07.07.2015