The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Probably 1798-99

Sandsynligvis den italienske billedhugger Gaetano Matteo Monti, som ikke skal forveksles med nedennævnte Gaetano Monti.

Last updated 07.07.2015