The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Probably 1798-99

Når Åkerblad kalder Barberi ladro, i.e. tyv, skyldes det sandsynligvis, at han i 1797 tilbragte fire måneder i fængsel, anklaget for underslæb. Barberi blev imidlertid frikendt. Den nedsættende betegnelse kunne muligvis også skyldes hans meget tætte involvering med de franske myndigheder og besættelsestropper i Rom i disse år, hvor flere fremtrædende kunstværker blev fjernet / stjålet fra Rom og ført til Paris.
Ved freden i Tolentino februar 1797 måtte paven foruden betydelige landafståelser og store pengeydelser udlevere hundreder af de berømteste kunstværker og værdifulde håndskrifter til franskmændene. Størstedelen blev tilbageleveret efter Wienerkongressen 1815.
Se Thorvaldsens bemærkning herom i hans brev af Ultimo 1797.

Last updated 23.06.2015