The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 24.5.1803

Stanley havde foreslået Thorvaldsen i sit brev af 29.3.1803, at de skulle brevveksle én gang ugentligt. Noget tyder på, at det ikke lykkedes for Thorvaldsens vedkommende, se i øvrigt Thorvaldsens ringe skrivelyst.

Last updated 07.01.2013