The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 287 of 10239
Sender Date Recipient
C.F.F. Stanley [+]

Sender’s Location

Napoli

Information on sender

Poststempel: NAPOLI [med rødt].

29.3.1803 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: A Monsieur / Monsieur B. Thorvaldsen / Artiste pensionaire de S. M Danoise / a / Roma / Chez Mos Zvoga Consul / du Roi de Dannemark.

Abstract

Stanley is delighted that Thomas Hope’s commission for Jason with the golden fleece, A52, has prolonged Thorvaldsen’s stay in Rome. Stanley’s illness will not be cured until he has visited the spas on the island of Ischia, which will delay his departure for Rome. He proposes that they keep in contact through weekly letters.

See Original [Translation]

Napel den 29 Marts 1803.

Snilde Gode Ven!

At have en Ven, naar man er Hiemme og i sidt Fædrene Land er en sand Glæde, men naar man er saa Heldig som jeg, ennu efter saa Lang Tids Forløb i et fremmed Land atter at træffes tilsammen med en Ven som Du, min Thorvaldsen, denne Glæde gaaer over alt Beskrivning, ej heller førmaaer min svage Pen at Udtrøke dig mine Følelser, ved at see og læse et Brev fra dig, da jeg næsten havde opgivet dette Haab, Gud velsigne hin Engelænder som haver Forlængret dit Ophold i Rom, dette smager vel af en smule egen Kiærlighed, ja du kan have redt, men dog Glæder det mig Uskrømtet, uendelig paa dine vegne. – Hvor meget jeg haver Længtes efter at komme til Rom, kan jeg ikke sige dig, Dog nu langt meere end tilforne, da jeg med vished ved jeg skal treffe dig der, men disvære Endskiønt jeg kommer mig i Dagge tal, saa siger min Dockter mig for at blive fulkommen frisk, maa jeg bruge Badene i Ischia saa ieg neppe faaer den Glæde at omfavne min Ven forinden Juli Maaned – Dog haver han Laavet at giøre sidt muligste at jeg ikke skulde have denne Cuur nødig, men i alle tilfælde maa du være Over Bevist om jeg iiler med at komme herifra, imidlertid haaber jeg du er eenig med mig i at vedblive med at skrive hinanden til en gang om Ugen, jeg ved ej om du vil finde nogen Fornøyelse heri, men mig vil det glæde redt meget at see Breve fra dig, dog maaske du neppe kan læse denne Miserabele Skrift, og forlængesiden er kied af mit Vaas, men du faaer tage til takke denne Gang, med neste Post skal jeg ennu hiemsøge din Taalmodighed med mere, og tilda lev inderlig vel, og erindre dig iblandt din Oprigtige Ven

C F. Stanley

PS. Naar du seer Her Consul Zoega saa formel min Compliment til ham, Lev vel

General Comment

Brevet er hovedsagelig skrevet med gotiske bogstaver. Stanley vekslede mellem gotisk og latinsk håndskrift i sin breve til Thorvaldsen, sandsynligvis som en konkret indikator for hans sygdomstilstand. Om dette, se Et venskab set gennem skriftbilleder.

Archival Reference
m1 1803, nr. 4
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
On Familiar Terms with Thorvaldsen · Jason and the Hope Commission · Thorvaldsen's Unwillingness to Write
Persons
Thomas Hope · Georg Zoëga
Works
Last updated 28.02.2018 Print