The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 17.12.1817

Thorvaldsen udbeder sig også betalingssummen i tre rater i sit notat af 15.12.1817 – men dette notat var formentlig vedlagt nærværende brev som et bilag og ikke sendt separat.

Last updated 26.05.2015