The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on When Thorvaldsen Became A Freeman In Copenhagen

[Note 3 i teksten med følgende indhold]: Kongel. Resolutioner og Danske Cancellies Forestillinger for sidste Halvaar 1838, 2’ Departement, 68 b. (Rigsarkivet).

Last updated 02.05.2014