Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Thorvaldsens Udnævnelse til Æresborger i København

[Note 3 i teksten med følgende indhold]: Kongel. Resolutioner og Danske Cancellies Forestillinger for sidste Halvaar 1838, 2’ Departement, 68 b. (Rigsarkivet).

Sidst opdateret 02.05.2014