The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on When Thorvaldsen Became A Freeman In Copenhagen

[Note 3 i teksten med følgende indhold:] Konferensraad Jonas Collin, Deputeret i Rentekammeret, Thorvaldsens fortrolige Raadgiver.

Last updated 25.04.2014