Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Thorvaldsens Udnævnelse til Æresborger i København

[Note 3 i teksten med følgende indhold:] Konferensraad Jonas Collin, Deputeret i Rentekammeret, Thorvaldsens fortrolige Raadgiver.

Sidst opdateret 25.04.2014