The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 27.4.1801

Ulrich havde i sit foregående brev af 13.4.1801 anmodet Thorvaldsen selv om en lignende “ordre” til firmaet. Men da det øjensynlig var Zoëga, der havde stået som afsender af kasserne fra Rom, var et stykke papir fra denne nødvendigt.
Skrivelsen fra Zoëga/Thorvaldsen kendes ikke i dag, men blev afsendt 1.5.1801, som det fremgår af det følgende brev af 11.5.1801 fra Ulrich, se evt. listen over forsvundne breve.

Last updated 07.01.2013