The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 7.4.1818

Den følgende forklaring er væsentlig og de foreslåede to tolkningsmuligheder er det tætteste, vi kommer på den oprindelige titel på relieffet, der i mange år kaldtes Minerva, dyden og lasten, jf. A600. Egentlig bør det have titlen Minerva, friheden og slaveriet eller som det nu igen på baggrund af bl.a. dette dokument er omdøbt Minerva, sandheden og løgnen. Også Thiele II, p. 384 anvender en lignende titel: Minerva afslører Løgnen og tager Sandheden i sin beskyttelse. I sin tidligere udgave om Thorvaldsens værker kaldes relieffet imidlertid Minerva afslører Lasten og tager Uskyldigheden i sin beskyttelse, jf. Thiele 1832, p. 44. Thiele har tydeligvis revideret titlen efter at have fundet og læst brevet fra Bulzo. Da relieffet blev registreret i Thorvaldsens Museum af Ludvig Müller, blev det kaldt Monument over Maitland. Minerva afslører Lasten, formentlig med baggrund i Thiele 1832, jf. Müller: Fortegnelse over Thorvaldsens værker i Thorvaldsens Museum, København 1848, p. 69, kat.nr. A600. Se referenceartiklen om bestillingen for mere herom.

Last updated 20.11.2013