The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 7.5.1819

Oprindelig var det tanken, at løvemonumentet i Luzern, jf. Døende løve (Schweizerløven), afstøbning A119, enten skulle støbes i metal (jern eller bronze) eller hugges i marmor. Keller fik imidlertid ideen med at lade løven udhugge direkte i sandstensklippevæggen i Luzern for på den måde at spare penge og muliggøre, at løven kunne udføres i så stor en størrelse, at den bedre ville svare til omgivelsernes dimensioner. Her og i det følgende minder Keller derfor bestilleren Pfyffer om, at udformningen af et støbt metalmonument, som Keller altså selv var modstander af, var en meget kostbar affære, der samtidig umuliggjorde den kolossale udførelse, som både Thorvaldsen og han selv var fortalere for. Se referenceartiklen om monumentet for mere om bestillingen.

Last updated 20.09.2013