The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 14.4.1805

Den mystiske forkortelse må hentyde til arveprins Frederik, der var Akademiets præses, der stod for uddelingen af medaljer, som omtales i det følgende.
A.P. må stå for arveprinsen, mens forkortelsen Bæ… p.t. er uopklaret.

Last updated 04.09.2013