The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 31.1.1823

Karl Pfyffer von Altishofen var monumentets initiativtager og bestiller. Han var selv hjemme på orlov fra schweizergardens tjeneste i Paris, da stormen på Tuilerierne fandt sted, jf. den foregående kommentar.

Last updated 30.08.2013