The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Antagelig 5.12.1818

Der kendes p.t. ikke noget tidligere brev fra Keller til Karl Pfyffer von Altishofen.
Vincenz Rüttimann citerede imidlertid et forslag til en indskrift forfattet af Keller i sit brev af 13.6.1818 til Pfyffer von Altishofen. Det kan være denne, der her hentydes til.
Kellers forslag blev ikke anvendt, se evt. referenceartiklen om monumentet for mere herom.

Last updated 08.08.2013