The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Efter 19.5. og antagelig før 3.7.1831

Dette brev fra Thorvaldsen kendes desværre ikke, jf. Doris og Peter Walser-Wilhelm (edit.): Bonstetteiana. Historisch-kritische Aufgabe der Briefkorrespondanzen Karl Viktor von Bonstettens und seine Kreises 1753-1832, Göttingen 2011, bd. XIV/2, p. 675. Thorvaldsens brev var svar på Bonstettens brev af 19.5.1831, hvori den schweiziske billedhugger Raphael Christen blev anbefalet til Thorvaldsen. Det fremgår af Bonstettens brev, at Thorvaldsens svar var positivt.

Last updated 05.07.2013