The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 6.9.1823

Lunds udlæg er på 60 rigsbankdaler, jf. brev af 14.12.1823.

Last updated 21.05.2013